Консульство України в Порту

Київ 17:44

Часті запитання

Забезпечення ефективного захисту прав та законних інтересів українських трудових мігрантів 

Звертаємо Вашу увагу, що з 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України«Про зовнішню трудову міграцію» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/761-19). Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів) і членів їхніх сімей.

При цьому, іншим важливим документом у сфері соціального захисту цієї категорії мігрантів є Європейська конвенція про правовий статус трудящих-мігрантів, яка набула чинності для України у 2007 році. Зазначена Конвенція зобов’язує країни, які приєдналися до неї, надавати працівникам-мігрантам та членам їхніх сімей соціальне забезпечення нарівні зі своїми громадянами, забезпечувати збереження набутих ними прав.

Між Україною та Португалією з 1 березня 2012 року діє Угода про соціальне забезпечення.

Проте, на сьогодні механізми працевлаштування, підбору кандидатів та основні вимоги до них, умови трудових контрактів тощо залишаються найбільш розповсюдженими проблемами, з якими стикаються мігранти, що працюють за кордоном (з офіційним дозволом на використання праці іноземного громадянина, або без нього, нелегально).

Звичайною є практика відмови роботодавців виплатити зарплатню, письмово скласти трудовий договір, заниження обіцяної винагороди, використання понаднормової праці, шантажу, відбирання документів тощо.

У разі потрапляння в такі ситуації радимо громадянам України:

- подбати про «збирання доказів» своєї праці. Це можуть бути sms, листи, фото, – все, що може довести, що саме ця особа працювала для конкретного працедавця в конкретний період;

- обов’язково повідомити Посольство України в Португалії чи Консульство України в Порту. Надіслати докладну інформацію про громадянина, його контактні дані, період перебування в Португалії, характер роботи, яка виконувалась, недобросовісного роботодавця/підприємство тощо на електронну пошту emb_pt@mfa.gov.ua чи gc_ptp@mfa.gov.ua

- звернутися на Урядову «гарячу лінію» за телефоном +38 044 284 19 15 (для громадян, які перебувають за кордоном) або через Інтернет-сайт державної установи «Соціальний контактний центр» http://ukc.gov.ua/about/dlia_gromadian/. Крім того, з 26 липня 2016 року запроваджено скорочений номер 1545 на загальнодержавному рівні.

Чи може надати Консульство України послуги адвоката?

Консульська посадова особа не може бути законним представником фізичних або юридичних осіб України за кордоном через відповідні обмеження, передбачені законодавством іноземних країн та міжнародними договорами.

Які правила переміщення предметів через митний кордон України?

Питання, що стосуються ввезення/вивезення, тимчасового ввезення, транзиту предметів, переміщення транспортних засобів, митного оформлення міжнародних поштових та експрес відправлень, переміщення продуктів харчування, переміщення валюти та культурних цінностей є компетенцією Державної митної служби України.

Поштова адреса: 04119, м. Київ-119, вул. Дегтярівська, 11-г

Телефони: +38 (044) 247-26-06,   +38 (044) 247-27-06

Факс: +38 (044) 247-28-51,  +38 (044) 489-02-12

Е-mail: dmsu@customs.gov.ua

Телефон довіри: +38 (044) 247-27-19

Чи можна залишити старий паспорт після оформлення нового (у старому паспорті є дійсні візи інших країн)? 

Якщо у вас є лише один проїзний документ, вам може бути оформлено другий без необхідності здати попередній паспорт при подачі документів або отриманні нового виготовленого паспорта. Якщо у вашому старому дійсному закордонному паспорті є дійсні іноземні візи, ви можете його залишити, для чого необхідно скласти відповідну заяву. Якщо на день подачі документів на оформлення закордонного паспорта ви вже маєте два проїзні документи (незалежно від того, чи закінчився їхній строк дії), один з них необхідно здати при подачі документів на оформлення нового паспорта.

Як я можу втратити/вийти з громадянства України?

Статтею 17 Закону України «Про громадянство» від 18.01.2001р. визначено підстави припинення громадянства України (зокрема, внаслідок виходу, втрати та за підставами, передбаченими міжнародними договорами України). Такої форми як «відмова» від громадянства України законодавством не передбачено. Подача декларації в уповноважені органи іноземної держави про відмову від українського громадянства не є підставою для позбавлення Вас громадянства України або для виходу з громадянства України.

Ст. 18 Закону передбачено, що громадянин України, який відповідно до чинного законодавства України є таким, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням (громадянин (ка), що виїхав (ла) на постійне місце проживання за кордон, має про це штамп (печатку) в закордонному паспорті та перебуває на постійному консульському обліку в дипломатичній чи консульській установі України за кордоном).

Вихід з громадянства України згідно зі ст. 18 Закону оформлюється у випадку, якщо особою набуто громадянство іншої держави або отримано документ, виданий уповноваженим органом іншої держави, про те, що він/вона набуде її громадянство, якщо вийдете з громадянства України.

Чи позбувається громадянин України автоматично громадянства України, якщо він набув громадянства Португалії?

 Відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України «Про громадянство України», якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Таким чином, набуття громадянства іноземної держави без передбаченої Законом процедури припинення громадянства України не тягне за собою жодних правових наслідків.

Які типи довіреностей підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі доручень?

Відповідно до п. 3.5.3. Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України, затвердженого спільним Наказом Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України від 27.12.2004 р. № 142/5/310,

довіреності (їх дублікати) на право розпорядження майном, у тому числі транспортними засобами, а також довіреності, видані в порядку передоручення, їх скасування або припинення дії, підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі доручень, посвідчених у нотаріальному порядку, через Міністерство закордонних справ України відповідно до вимог Положення про Єдиний реєстр доручень, посвідчених у нотаріальному порядку.

Чи оформлюються довіреності іноземною мовою?

Ні, довіреності оформлюються винятково українською мовою.

Чи потрібна копія паспорта громадянина України особи, на ім’я якої оформлюється довіреність?  

Копія паспорта не потрібна, проте довіритель має знати дані цієї особи: дату та орган видачі паспорта, дату народження та адресу реєстрації в Україні, ідентифікаційний номер.

Чи можу я оформити довіреність на відстані?

Ні, нотаріальні дії здійснюються винятково у присутності заявника, тобто особи, чий підпис на довіреності або заяві буде посвідчуватися у нотаріальному порядку консульською посадовою особою.

Мені потрібно оформити довіреність на вчинення дій від мого імені. Чи буде довіреність, засвідчена консулом, дійсною в Україні?

Згідно з чинним законодавством у сфері нотаріату консул може засвідчити ваш підпис на довіреності.

Водночас, з огляду на відсутність доступу закордонних дипломатичних установ України до Єдиного реєстру довіреностей, до кожної посвідченої довіреності консул засвідчує підпис довірителя на спеціальній заяві про реєстрацію такої довіреності в Єдиному реєстрі.

Для того, щоб засвідчити довіреність та заяву про її реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, вам необхідно надати Ваш закордонний паспорт, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, а також дані паспорта представника, копія довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера, місце реєстрації тощо.

Чому українські документи, які подаються до закордонної дипломатичної установи України для засвідчення їх перекладу, мають містити штамп „Апостиль”?

Така вимога пояснюється набуттям чинності 22 грудня 2003 року для України Гаазької Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (1961 р.)

Офіційні документи, які будуть використовуватись на території держав-учасниць Конвенції, мають засвідчуватися спеціальним штампом „Apostille” (далі – апостиль), проставленим компетентним органом держави, в якій був складений документ.

Консульству відомі випадки, коли португальська сторона спочатку орієнтувала громадян України, що „Апостиль” на документі не обов’язковий, проте, потім відмовлялася прийняти засвідчений переклад такого документа через відсутність штампу „Апостиль”.

Якими установами в Україні проставляється штамп „Апостиль”?

  • Міністерством освіти і науки України – на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що стосуються сфери освіти і науки;

До таких документів відносяться: дипломи про освіту, сертифікати про присвоєння вчених звань, атестати, довідки з навчальних закладів, навчальні плани та інші;

  • Міністерством юстиції України – на документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.

До таких документів відносяться: свідоцтва, видані органами державної реєстрації актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, документи, які засвідчені нотаріусами, судові рішення та довідки.

         Міністерством закордонних справ України– на всіх інших видах документів.

Процедура проставлення апостиля на офіційних документах, складених на території України і призначених для використання на території інших держав, регулюється Правилами, затвердженими Наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05.12.2003 року № 237/803/151/5.

Де я можу поставити апостиль на португальських документах (свідоцтві про народженні, довідки щодо проживання – Atestado Junta da Freguesia тощо)?

Штамп "Апостиль" в Португалії ставиться Генеральною прокуратурою Португальської Республіки (Procuradoria-Geral da República) в м. Лісабон, обласною прокуратурою в містах (Procuradoria-Geral Distrital, Tribunal da Relação) Евора, Коімбра та Порту, а також відділеннями Прокуратури у м.м.Фуншал (о.Мадейра) та Понта Делгада (Азорські острови)

Лісабон – контакти Procuradoria-Geral da República Ви можете знайти на сайті цієї організації http://www.pgr.pt/contactos.html

Евора – Largo das Alterações, tel. 266 758 800, 266 758 809, 266 701 529

Коімбра – Rua da Sofia, tel. 239 852 950, 239 841 565

Порту – Campo Mártires da Pátria, tel. 222 008 531

Фуншал (о.Мадейра) - R. Marquês do Funchal, tel: 291 213 449

Понта Делгада (Азорські о-ви) - Rua Conselheiro Luís Bettencourt, tel: 296 209 460

Чи може стати на тимчасовий консульський облік громадянин України, який набув громадянства Португалії?

Ні, оскільки, разом із заявою на постановку на тимчасовий консульський облік подається копія сторінки паспортного документа з написами і відомостями про пред’явника документа, подається в обов”язковому порядку оригінал і копія виданого компетентними органами іноземної держави дозволу, що дає право на проживання громадянина України в цій іноземній державі. У випадку оформлення громадянином України громадянства Португалії такий документ відсутній.

Чи потрібно при оформленні дозволу на залишення на постійне місце проживання за кордоном подавати довідку про сплату податку та про відсутність податкових зобов'язань?

Відповідно до Порядку розгляду в дипломатичних представництвах або консульських установах України за кордоном клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном, затвердженого наказом МЗС України від 22.11.1999 р. № 201 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 22.12.1999 р. № 903/4196), така довідка не вимагається.

Мені потрібна довідка, що я знаходжусь в Португалії. Чи можна її отримати в Консульстві?

Зазначена довідка видається компетентним органом Португалії – Junta da Freguesia. З зазначеного питання Ви маєте звернутися до зазначеної установи за місцем Вашого проживання на території Португалії.  

Мені потрібно обміняти українське посвідчення водія на португальське.

Зазначене питання відноситься до компетенції IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes). З вимогами португальської сторони щодо обміну посвідчень Ви можете ознайомитися за цим посиланням.

http://www.imtt.pt/sites/imtt/Portugues/Condutores/TrocaCartaConducao/Paginas/TrocadeCartaConducao.aspx

Чи можу я оформити довідку про не притягнення до кримінальної відповідальності на території України в Консульстві?

Відповідно до чинного законодавства України, особам, які перебувають за межами України, і звернулися з відповідною власноручно написаною заявою до закордонної дипломатичної установи, може бути видана довідка про відсутність або наявність судимості в Україні. До зазначеної заяви додається копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Такий запит на отримання відповідної довідки задовольняється впродовж 30 календарних днів, починаючи з дня подання заяви.

У нас на території Португалії народилася дитина, нам потрібно її зареєструвати громадянином України. Наші дії?

Для того, щоб зареєструвати дитиною громадянином України, Вам необхідно підготувати відповідні документи. Звертаємо Вашу увагу, що для отримання дитиною резиденції, дитина має бути документована паспортом громадянина України для виїзду за кордон.

У мене закінчився термін дії паспорта та мені терміново потрібно їхати в Україну. Що робити?

У даному випадку Ви можете оформити посвідчення особи на повернення в Україну, яке виготовляється в той самий день та діє 30 днів. Звертаємо вашу увагу, що зазначений документ дає право лише на в’їзд до України.

Якщо термін дії мого паспорта вже закінчився, чи існує штраф за невчасне поновлення документу?

Законодавством України штраф не передбачений. Ви лише сплачуєте консульський збір за оформлення паспорта, передбачений Тарифами.

Чи продовжує Консульство термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон?

Починаючи з 1 жовтня 2016 року вчинення такої консульської дії припинено.

Чи вносить Консульство дані дітей до паспортних документів громадян України?

Ні, починаючи з 1 квітня 2015 року вчинення такої консульської дії припинено.

Де я можу зробити резиденцію?

Із зазначеного питання Вам необхідно звернутися до компетентного органу Португалії – SEF (Serviço de estrangeiros e fronteiras)

Мені потрібно продовжити термін дії візи або зробити запрошення на оформлення візи в Португалію.

Із зазначеного питання Вам необхідно звернутися до компетентного органу Португалії – SEF (Serviço de estrangeiros e fronteiras).

Інформаційна брошура щодо надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам України, які повертаються в Україну за процедурою добровільного повернення, видворення або у порядку реадмісії

Інформаційну брошуру щодо надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам України, які повертаються в Україну за процедурою добровільного повернення, видворення або у порядку реадмісії можна завантажити за посиланням:

 http://mfa.gov.ua/mediafiles/files/misc/2015-12-17/BUKLET_UA_IOM_UA.pdf

Яким чином можна оформити українську та португальску пенсію?

         Питання пенсійного забезпечення громадян України та Португалії регулюються Угодою між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення та Адміністративною домовленістю стосовно процедури застосування Угоди між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення, які набрали чинності з 01.03.2012 року.

         Положення Угоди базуються на пропорційному принципі, за яким кожна Держава призначає пенсію за страховий стаж, набутий на її території, та за своїм національним законодавством.

         Для нарахування та отримання пенсії за вислугу років громадянину України необхідно подати заяву до компетентної установи тієї Договірної Держави, де він проживає, відповідно до процедур, передбачених законодавством, яке застосовує ця установа.      

      Страховий стаж підтверджується компетентними установами Договірних Держав на підставі документів про роботу у відповідній Державі засобами зв’язку – формулярами.

        Тому для можливості підтвердження Вашого страхового стажу, набутого на території Португалії, Вам необхідно звернутись або до Національного центру пенсій Інституту соціального забезпечення Португалії у разі  проживання в Португалії, або до Пенсійного фонду України у випадку проживання в Україні (на момент оформлення пенсії).

Урядова «гаряча лінія» - механізм для взаємодії Уряду з громадянами, що дозволяє оперативно вирішувати проблемні питання, які порушуються у зверненнях громадян, а також удосконалювати роботу органів виконавчої влади з урахуванням громадської думки.

Звернення приймаються працівниками Урядового контактного центру за допомогою засобів телефонного та електронного зв'язку і надсилаються органам виконавчої влади відповідно до компетенції. Секретаріату Кабінету Міністрів для вирішення порушених у них питань по суті, надання відповідних роз’яснень.

  УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ 1545

Урядова «гаряча лінія» 1545 працює цілодобово

Дзвінки на урядову «гарячу лінію» 1545 з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому. телефонів мобільних операторів Кнївстар, Водафон Україна. Лайфселл для  аявників безкоштовні.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону урядової «гарячої лінії» +38 (044)284-19-15 (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку).

Громадяни також мають можливість подати електронне звернення до органів виконавчої влади через веб-сайт Урядового контактного центру: https://ukc.gov.ua/

Для громадян з порушенням слуху забезпечено можливість звернутися на урядову «гарячу лінію» 1545 із пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами, адресованими органам виконавчої влади за допомогою Skype за таким іменем:

Урядова гаряча лінія 1545-1

Урядова гаряча лінія 1545-2

Урядова гаряча лінія 1545-3

(Режим роботи: з понеділка по-четвер з 9:00 до 18:00, у п’ятницю до 16:45.Субота і неділя, святкові дні - вихідні).

 

Працюють:

«гаряча лінія» для підприємців 0-800-503-045

(Режим роботи: у робочі дні з 9:00 до 18:00. у п'ятницю до 16:45. У вихідні, святкові дні та у неробочий час дзвінки на «гарячу лінію» для підприємців за бажанням заявника переадресовуються на урядову «гарячу лінію»).

 

«гаряча лінія» для кандидатів на посади фахівців з питань реформ (044) 284-19-64

(Режим роботи: у робочі дні з 9:00 до 18:00. у п'ятницю з 9:00 до 16:45. Також можна звернутись на е-mail: career@ukc.gov.ua).

 

На базі Урядового контактного центру цілодобово працює спеціалізована «гаряча лінія» з питань корупційних діянь у центральних і місцевих органах виконавчої влади, державних і комунальних установах, на яку можна звернутися за номерами телефонів 1545, +38 (044) 284-19-15 (для громадян України, які перебувають за кордоном), а також через веб-сайт Урядового контактного центру: https://ukc.gov.ua/