Консульство України в Порту

Київ 18:11

Тарифи консульського збору

Витяг з тарифів

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій Консульством України в Порто

 Згідно з Додатком 2 до Положення про консульський збір України, затвердженого наказом МЗС України № 182 від 23.04.2018, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2018 р. за № 610/32062,

Публікація документа: Офіційний вісник України від 15.06.2018 р, № 46

 

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифна ставка

 

 

 

дол. США

 

Євро

 І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

 

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

83

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

 37

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

 28

4

Подовження строку дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

 28

5

Прийняття на консульський облік

20

 18

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

 75

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

 140

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

75

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

 280

10

Перевірка належності до громадянства України

30

28

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

 18

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

 18

13

Оформлення документів для залишення на постійне місце проживання за кордоном

200

 185

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

 370

 

 IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Витребування документа та його видача

20

 18

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

45

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

28

 

 VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу…

 

 

 

1.4

 посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: - дітям, другому з подружжя, батькам

                 - іншим особам

 

 

 

30

60

 

 

 

28

 55

 

1.5

 посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

-         дітям, другому з подружжя, батькам

-         іншим особам

 

 

30

60

 

 

28

 55

 

1.6

 посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження  майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

 

1.7

 посвідчення інших довіреностей

30

28

 

1.8

 посвідчення заповітів

30

 28

 

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

9

 

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

20

 18

 

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) документа

-         пов’язаних зі смертю громадянина України

 

40

10

 

37 

 9

 

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

 18

 

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

18

 

11

Посвідчення тотожності шромадянина з особою, зображеною  на фотокартці

20

 18

 

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

 18

 

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

 18

 

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

 

30

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 IX. ІНШІ ДІЇ

 3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України, видаються безоплатно(щодо кожної особи окремо)

30

 28

 

             

 З повним переліком консульских дій та тарифних ставок можна ознайомитися на веб-сторінці Верховної Ради України за посиланням: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0610-18